Image

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII
“Câștigă dintr-o îmbrățișare și hai prin țară la plimbare!”
Organizata de Kandia Dulce SAArt. 1 – Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei promotionale cu premii “ Câștigă dintr-o îmbrățișare și hai prin țară la plimbare!” (denumita in continuare „Promotia”) este Kandia Dulce SA (denumita in continuare "Organizatorul"), cu sediul social in Bucuresti, Sos Viilor nr. 20, sect. 5, inregistrata la RC sub nr. J40/538/1991, Cod de Inregistrare Fiscală RO 401703, cu numar de inregistrare la ANSPDCP nr. 4152, potrivit notificarii nr. 3278/26.01.2007.
Promotia se deruleaza prin intermediul agențiilor PROMO APP DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în Comuna Corbeanca, Str. Primăverii NR. 138A Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/738/28.02.2017, Cod Unic de Înregistrare 37119745 si care acționează ca împuternicit al Organizatorului cu privire cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, e-mail, telefon, anul nașterii, localitate de domiciuliu) și D+I Activation Agency SRL, cu sediul în București, Sectorul 1, Str. Calea Griviței nr.140, etaj 5, ap.19, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9162/2021, Cod Unic de Înregistrare 41226367 si care acționează ca împuternicit al Organizatorului cu privire la extragerea castigatorului și transmiterea premiilor către câștigători, in numele Kandia Dulce, in calitate de Agentie imputernicita.
1.2. In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Agentia PROMO APP DEVELOPMENT S.R.L , in calitate de imputernicit. Pentru detaliile privind modul de prelucrare a datelor personale necesare in prezenta Campanie, participantii vor consulta Anexa 2 a prezentului Regulament - NOTIFICARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. Participarea la Campanie si inscrierea Participantilor in scopul castigarii premiilor reprezinta acceptarea expresa a acestor conditii de catre Participanti.
1.3. Promotia se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.4. Prin participarea la aceasta Promotie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare al Promotiei

Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 01.09.2021 ora 00:00:01 – 10.11.2021 ora 23:59:59, ora Romaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de incheiere a prezentei Promotii. Noua data va fi comunicata prin Act Aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii Actului Aditional pe site-ul Campaniei si/sau pe site-urile Organizatorului www.kandia-dulce.ro, www.magura.ro, www.provocareabrandurilor.ro .

Art. 3 - Regulamentul oficial al Promotiei

3.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga sa durata, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
• in format electronic, prin accesarea website-ului www.magura.ro (site-ul Campaniei), www.kandia-dulce.ro sau www.provocareabrandurilor.ro
• in urma unei solicitari scrise trimise prin e-mail la adresa office-romania@kandia.ro sau in scris la adresa Organizatorului din Bucuresti, Sos Viilor nr. 20, sector 5.
• In urma unei solicitari scrise trimise prin e-mail la adresa campanii@provocareabrandurilor.ro , adresa agenției D+I Activation Agency SRL împuternicite.

3.2. Informatii detaliate privind organizarea Promotiei pot fi solicitate prin intermediul Chat-ului disponibil pe www.magura.ro sau scris pe adresa de mail contact@magura.ro ,de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 17:00 (cu exceptia zilelor libere legale si a sarbatorilor legale), incepand cu data de 01 septembrie 2021 si pana pe data de 10 noiembrie 2021.
3.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.magura.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.
4.2. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:
• anga¬jatii companiei Kandia Dulce si ai distribuitorilor acesteia
• angajatii Agentiei ;
• angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei.
De asemenea, membrii familiilor angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

Art. 5 – Produsele participante

5.1. In cadrul Promotiei, prin Produse Participante se vor intelege produsele Kandia Dulce, marca Măgura detaliate mai jos:

Segment Denumire Produs Gramaj
Prăjitură Măgura Prăjitură Alune 35g
Prăjitură Măgura Prăjitură Rom 35g
Prăjitură Măgura Prăjitură Lapte 35g
Prăjitură Măgura Prăjitură Cacao  35g
Prăjitură  Măgura Prăjitură Căpșuni  35g
Prăjitură  Măgura Prăjitură Cheesecake și Vișine  35g
Prăjitură Măgura Prăjitură Cheesecake și Caise  35g
Multipack  Măgura multipack 6xprăjitură cremă lapte  210g
Multipack Măgura multipack 6xprăjitură cremă cacao  210g
Ruladă  Măgura Ruladă Ciocolată și Vanilie  35g
Ruladă Măgura Ruladă Iaurt și Zmeură  35g
Ruladă Măgura Ruladă Cheesecake și Fructe pădure  35g
Croissant Măgura Croissant Vișine Vanilie  80g
Croissant Măgura Croissant Cacao Vanilie  80g
Croissant Măgura Croissant Cacao  80g
Croissant Măgura Croissant Vanilie  80g
Croissant Măgura Croissant Vanilie și Caise  80g
Jaffa Măgura Jaffa, Jeleu Portocală  135g
Jaffa Măgura Jaffa, Jeleu Zmeură  135g
Nor de lapte Măgura Nor de Lapte, Ciocolată  28g
Nor de lapte Măgura Nor de Lapte, Miere  28g
Prăjitură Magura multipack 8xprajitura Crema lapte 280g
Prăjitură Magura multipack 8xprajitura Crema cacao 280g
Prăjitură Magura Iarna multipack 6xprajitura Crema lapte 210g
Prăjitură Magura Iarna multipack 6xprajitura Crema cacao 210g
5.2. Dupa data incetarii Promotiei, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Promotiei.
5.3. Produsele promotionale participante la Promotie sunt disponibile in limita stocului existent.
5.4. Produsele Kandia Dulce sub marca Măgura care nu sunt mentionate in art 5.1. nu participa la aceasta promotie.

Art. 6 – Premiile Promotiei

6.1. In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele categorii de premii:

6.1.1. Premii zilnice:
In cadrul Promotiei se vor acorda in total 710 premii zilnice (respectiv cate 10 premii zilnice pe zi pe durata Promotiei), conform regulamentului; fiecare premiu zilnic consta intr-o cutie cu produse Magura; cutia este inscriptionata cu brandul Măgura și contine produse (dulciuri) Kandia Dulce, dupa cum urmează:

Nr. buc Produse cutie Gramaj
1x Măgura Prăjitură Alune  35g
1x Măgura Prăjitură Rom  35g
1x Măgura Prăjitură Lapte  35g
1x Măgura Prăjitură Cacao  35g
1x Măgura Prăjitură Căpșuni  35g
1x Măgura Ruladă Ciocolată și Vanilie  35g
1x Măgura Ruladă Iaurt și Zmeură  35g
1x Măgura Ruladă Cheesecake și Fructe pădure  35g
1x Măgura Croissant Vișine Vanilie  80g
1x Măgura Croissant Cacao Vanilie  80g
1x Măgura Croissant Cacao  80g
1x Măgura Croissant Cacao 80g
1x Magura Croissant Vanilie 80g
1x Magura Croissant Vanilie și Caise 80g
1x Magura Jaffa, Jeleu Portocală 135g
1x Magura Jaffa, Jeleu Zmeură 135g
1x Sacoșă material textil  xValoare produse per pachet 47.74 (ftva)
Valoarea unui premiu constand intr-un pachet plin cu produse Măgura este de 53.99 lei (TVA inclus).

Premiile zilnice vor fi oferite in urma momentelor norocoase, 10 premii/zi pe toata durata campaniei. Alocarea momentelor norocoase se va face prin intermediul unui soft cu distributie aleatorie (respectiv prin mijloace electronice de prelucrare a datelor personale fara interventie umana).

Valoarea totala a premiilor zilnice constand in cutii cu produse Măgura este de 38,332 lei (TVA inclus).


6.1.2. Premii saptamanale
In cadrul Promotiei se vor acorda un total de 10 premii săptămânale, cate 1 premiu pe saptamana, fiecare constand in Voucher de vacanță în valoare de 1000 RON.
Valoarea unui premiu saptamanal constand in un Voucher de vacanta este 1000 lei (TVA inclus).

Condiții de utilizare a voucherelor de vacanță:

• Voucherul de vacanta poate fi utilizat in cadrul agentiei ACH Customevents si are valabilitatea: Septembrie 2021 – August 2022;Valoarea unui voucher este de 1000Ron;
• Voucherele de vacanta se pot folosi doar in Romania;
• Detaliile cu privire la numarul de telefon si adresa de email ale agentiei de turism – Customevents sunt trecute pe spatele fiecarui voucher. Castigatorul va trebui sa ia legatura cu agentia pentru a afla ofertele/destinatiile, valabile doar in Romania;
• Valoarea voucherului nu este rambursabila si nici acordabila in numerar, partial sau integral;
• In momentul contactarii agentiei de turism, castigatorul trebuie sa prezinte sub forma fizica sau scanata voucherul castigat, dar si sa furnizeze codul unic aferent voucherului.Premiile saptamanale vor fi oferite in urma momentelor norocoase, cate 1 premiu pe saptamana, pe toata durata campaniei. Alocarea momentelor norocoase se va face prin intermediul unui soft cu distributie aleatorie (respectiv prin mijloace electronice de prelucrare a datelor personale fara interventie umana).

Valoarea totala a premiilor saptamanale constand in Vouchere de vacanta din perioada campaniei promotionale este de 10,000 (TVA inclusa)


6.1.3. Premiul cel mare:
In cadrul Promotiei se va acorda 1 premiu ce constă într-o Mașină Dacia Spring.
Valoarea marelui premiu este 89,518.92 lei (TVA inclusa).
Valoarea totala a premiului cel mare din perioada campaniei promoționale este de 89,518.92 lei (TVA inclusa).


Premiul cel mare va fi oferit prin tragere la sorti electronica la care vor participa toate inscrierile din perioada campaniei, valide si necastigatoare ale niciunui unui alt premiu din cadrul campaniei.

Detaliile tehnice ale premiului cel mare sunt afișate în Anexa 1A.

Valoarea totala neta a premiilor oferite in campania promotionala este de 138,210.86 lei (TVA inclusa).

Pentru premiile zilnice, saptamanale si premiul cel mare nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor castigate in cadrul prezentei Promotii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite in cadrul prezentei Promotii.

In privinta premiilor zilnice, saptamanale și a premiului cel mare, un participant la Promotie poate castiga maximum un premiu pe durata campaniei.


Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie
7.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Participantul trebuie sa achiziționeze pe perioada Campaniei si pe acelasi bon fiscal orice produse participante menționate in art. 5.1.
(3) Participantul se va inscrie la Promotie in perioada cuprinsa intre 01 Septembrie 2021 ora 00:00:01, ora Romaniei si 10 Noiembrie 2021 ora 23:59:59, ora Romaniei, exclusiv prin transmiterea a minimum un nr. de bon fiscal, de pe documentul fiscal (bon fiscal sau factură fiscală) in oricare dintre modalitatile si cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Art. 7.2. de mai jos; Fiecare nr. de bon se va trimite intr-un SMS diferit sau printr-o singura inregistrare pe site-ul campaniei www.magura.ro .
(4) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata la Art. 7.2.1 de mai jos;
(5) Participantul va folosi pentru inscrierea prin SMS un numar de telefon mobil valid, apartinand oricareia dintre retelele de telefonie mobila Orange, Vodafone , Telekom si RCS&RDS.


7.2. Modalitatile de inscriere in Promotie
7.2.1. Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 01 septembrie 2021 (ora 00:00:01) si pana la data de 10 noiembrie 2021 (ora 23:59:59).
7.2.2. Participantii vor trimite Nr. de bon in oricare dintre urmatoarele doua modalitati:
(1) SMS la 1819:
- prin trimiterea, in perioada: 01 septembrie 2021 (ora 00:00:01) si pana la data de 10 noiembrie 2021 (ora 23:59:59), a unui SMS la 1819 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone, Telekom si RCS&RDS) conținând numărul de bon inscripționat pe documentul fiscal (bon fiscal sau factură fiscală). Anterior transmiterii acestor informatii, persoana care participa la campanie trebuie sa fi citit si inteles prevederile prezentului Regulament, inclusiv legat de prelucrarea datelor cu caracter personal in acest context; prin transmiterea nr. de bon prin SMS de catre dumneavoastra, va exprimati automat acordul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in acest context, potrivit celor descrise in sectiunea legata de prelucrarea datelor cu caracter personal – sectiunea 14 de mai jos din prezentul Regulament si respectiv Anexa 2.
(2) Online pe website-ul promoției www.magura.ro:
- prin inscrierea nr. de bon si a numarului de telefon direct pe website-ul promoției www.magura.ro, varianta de desktop sau varianta de mobil, indicand numarul de telefon, numele si prenumele, e-mail-ul, orasul si introducând poza bonului, bifarea optiunii de luare la cunostinta a prevederilor Regulamentului promotiei, bifarea casutei de acord pentru prelucarea datelor cu caracter personal.

Participantii nu au dreptul sa se inscrie in promotie folosind mai multe numere de telefon mobil indiferent de canalul de inscriere (SMS sau on line) si nici sa se inscrie cu acelasi numar de bon pe ambele canale (SMS si on-line). Organizatorul isi rezerva dreptul sa investigheze situatiile de acest gen si sa invalideze toate inscrierile in promotie ale Participantului care s-a inscris folosind mai multe numere de telefon mobil. In cazul in care se constata faptul ca un participant a castigat un premiu prin fraudarea mecanismului si a regulilor de inscriere si participare, acesta va fi invalidat, iar premiul nu ii va mai fi acordat. In cazul in care acest lucru se constata dupa acordarea premiului, respectivul participant va avea obligatia de a returna Organizatorului premiul primit.

Indiferent de modalitatea de inscriere (web sau SMS), participantii la Promotie trebuie sa pastreze bonul achiziției intact, continand nr. de bon pentru validarea ulterioara a premiilor.

Nr. de bon poate fi transmis o singura data si numai in una dintre modalitatile prevazute la Art 7.2.2 (1) si 7.2.2. (2).

7.2.3. Un Participant poate inscrie in concurs maxim 5 numere de bon pe zi (5 bonuri diferite), conform prevederilor din prezentul Regulament, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa (SMS si/sau web).

7.2.4. Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:
(1) Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Promotiei;
(2) Daca Participantii transmit Nr. de bon care sunt fie eronate, fie incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior;
(3) Daca Participantii folosesc pentru transmiterea SMS-urilor sau, dupa caz, indica in formularul online de pe site-ul www.magura.ro, varianta de desktop sau varianta de mobil, numere de telefon invalide, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie mobila indicate la Art 7.1.1. (5);
(4) Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

7.2.5. Inscrierea in Promotie prin expedierea la numarul 1819 a minimum un SMS, continand un nr. de bon:
(1) Ce trebuie sa faca Participantul:
a. sa cumpere pe acelasi bon fiscal Produse Participante la promotie
b. sa trimita intre 01 septembrie – 10 noiembrie 2021 minimum un SMS la numarul 1819 (tarif normal valabil in retelele Orange / Vodafone / Telekom/ RCS&RDS) care sa contina un nr. de bon de achiziție care indeplineste conditia de mai sus.
c. Participantul trebuie sa pastreze bonul fiscal in original si nedeteriorat pentru validarea ulterioara a premiilor. Bonul fiscal trebuie sa ateste achizitia Produselor Participante pe acelasi bon fiscal, in perioada 01.09.2021 – 10.11.2021.

(2) Participantul va primi pe loc un SMS de raspuns cu unul din urmatoarele mesaje:

a) Pentru fiecare SMS trimis in perioada de dinainte de începere a campaniei, indiferent de cate nr. de bon trimite, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:
Campania Castiga dintr-o imbratisare si hai prin tara la plimbare! nu a inceput. Revino cu inscrierea bonului prin SMS sau pe www.magura.ro din 01.09.2021.


b) Daca este trimis un cod promotional corect, in perioada 01 septembrie – 10 noiembrie 2021, Participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:
Felicitari! Bonul tau este oficial inscris in Campania Magura. Pastreaza bonul pentru validare.
Nu uita: poti inscrie maxim 5 bonuri pe zi.

b) Daca un Participant introduce intr-o zi calendaristica mai mult de 5 nr. de bon prin SMS, acesta va primi urmatorul mesaj:
Se pare ca ai atins limita de cinci inscrieri pe ziua de azi. Pana maine, lasa-te rasfatat de prajiturile, croissantele sau biscutii pufosi de la Magura.

d) Daca un Participant trimite un mesaj dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj:
Campania Castiga dintr-o imbratisare si hai prin tara la plimbare! s-a incheiat pe data de 10.11.2021. Ramai aproape de Magura, urmeaza noi provocari!

e) Daca un participant castiga, de exemplu, un premiu zilnic ,saptamanal sau marele premiu acesta va primi un SMS în ziua respectivă cu unul dintre urmatoarele texte:
Felicitari, ai castigat cu Magura un Pachet plin de imbratisari dulci! Fii pe faza, te vom contacta in cel mai scurt timp pentru validare bon.
SAU
Felicitari, ai castigat cu Magura un Voucher de vacanta! Fii pe faza, te vom contacta in cel mai scurt
timp pentru validare bon.
SAU
Felicitari, ai castigat cu Magura NOUA Dacia Spring! Fii pe faza, te vom contacta in cel mai scurt
timp pentru validare bon.

7.2.8. Inscrierea in Campanie prin transmiterea online a nr. de bon:
7.2.9. Conditii de participare in cadrul concursului online desfasurat pe website-ul www.magura.ro, varianta de desktop si de mobil.

(1) Ce trebuie sa faca Participantul:
a. sa cumpere pe acelasi bon fiscal Produse Participante la promotie;
b. sa intre pe www.magura.ro , varianta de desktop sau cea de mobil si sa trimita nr. de bon de pe bonul achiziționării, in intervalul 01 septembrie – 10 noiembrie 2021, prin urmatoarea modalitate:

- Participantii vor trimite nr. de bon direct pe website-ul indicat la punctul 7.2.9. (c), indicand totodata si numarul de telefon, numele si prenumele, e-mail-ul, orasul precum si introducerea pozei bonului achiziției (in format jpeg., png. Maxim 50 MB) si asigurandu-se ca poza este clara, infirmatiile de pe bon sunt vizibile integral, bifarea optiunii de luare la cunostinta a prevederilor Regulamentului promotiei, bifarea casutei de acord pentru prelucarea datelor cu caracter personal.

In momentul in care un participant trimite un nr. de bon, acesta va primi un mesaj de raspuns, afisat pe ecran, pe website, varianta desktop sau varianta de mobil inscriere, conform celor de mai jos:

a) Pentru fiecare mesaj inscris pana la 01 septembrie 2021, indiferent de cate nr. de bon trimite, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:

Campania Castiga dintr-o imbratisare si hai prin tara la plimbare! nu a inceput. Revin-o cu inscrierea bonului prin SMS sau pe www.magura.ro din 01.09.2021.

b) Daca este inscris un nr. de bon corect, in perioada 01 septembrie – 10 noiembrie 2021, Participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:
Felicitari! Bonul tau este oficial inscris in Campania Magura. Pastreaza bonul pentru validare.
Nu uita: poti inscrie maxim 5 bonuri pe zi.


c) Daca un Participant inscrie un nr. de bon dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul mesaj:
Campania Castiga dintr-o imbratisare si hai prin tara la plimbare! s-a incheiat pe data de 10.11.2021. Ramai aproape de Magura, urmeaza noi provocari!
d) Daca un participant castiga, de exemplu, un premiu zilnicsaptamanal sau marele premiu, acesta va primi un SMS cu unul dintre urmatoarele texte:

Felicitari, ai castigat cu Magura un Pachet plin de imbratisari dulci! Fii pe faza, te vom contacta in cel mai scurt timp pentru validare bon.
SAU
Felicitari, ai castigat cu Magura un Voucher de vacanta! Fii pe faza, te vom contacta in cel mai scurt
timp pentru validare bon.
SAU
Felicitari, ai castigat cu Magura NOUA Dacia Spring! Fii pe faza, te vom contacta in cel mai scurt
timp pentru validare bon.

7.3. Desemnarea castigatorilor
Premiile zilnice se vor acorda dupa cum urmeaza:

7.3.1.1 Pentru fiecare premiu zilnic se va desemna anterior inceperii Promotiei in mod aleator cate un moment castigator (definit sub forma: zi, ora, minut) si, respectiv, 2 momente castigatoare drept rezerve.
Momentele castigatoare vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, document ce nu va fi facut public si va constitui anexa a regulamentului.
Va fi desemnat castigator Participantul care introduce in promotie cel putin un nr. de bon, primul dupa momentul norocos.
(Exemplu: Sa presupunem ca pentru ziua Z momentul castigator este ora hh:mm:ss. Va castiga Participantul care a transmis primul dupa momentul hh:mm:ss o inscriere valida).

Daca intre doua momente castigatoare nu s-a putut desemna niciun castigator pentru primul moment, va fi declarat castigator prima inscriere valida pentru primul moment norocos care nu s-a acordat (de ex: daca un moment castigator este ora 10:00 si urmatorul este 12:07, iar intre cele 2 momente nu au fost trimise inscrieri valide, prima intrare valida trimisa dupa 12:07 va fi desemnata castigatoare pentru ora 10:00, iar a doua intrare valida trimisa va fi desemnata castigatoare pentru ora 12:07).

Premiile saptamanale se vor acorda dupa cum urmeaza:
7.3.1.2 Pentru premiile saptamanale se vor desemna anterior inceperii Promotiei in mod aleator cate un moment castigator (definit sub forma: saptamana, zi, ora, minut) si, respectiv 2 momente castigatoare, drept rezerve.

7.3.1.3 Momentele castigatoare vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, document ce nu va fi facut public si va constitui anexa a regulamentului.
Va fi desemnat castigator Participantul care introduce in promotie cel putin un nr. de bon dupa momentul castigator.

Daca intre doua momente castigatoare nu s-au introdus nr. de bon in promotie si astfel nu s-a putut desemna niciun castigator pentru primul moment castigator, va fi desemnat castigator participantul care a introdus primul un nr. de bon dupa momentul castigator.
Premiul cel mare se va acorda dupa cum urmeaza:
Pentru premiul cel mare, câștigătorul se va extrage la sorți în primele 15 zile de la terminarea campaniei in prezența reprezentanților Organizatorului, Agenției și a unui Notar public.

7.4. Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor.
7.4.1. Ulterior desemnarii castigatorilor Promotiei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus si corespunzatoare fiecarui tip de premiu in parte, Organizatorul va trece la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita oricarui Participant furnizarea in original a bonului de achiziție, continand orice nr. de bon introdus de respectivul participant in promotie.
Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:
(1) Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Inscrierea in Promotie sa se realizeze numai in una dintre modalitatile de inscriere prevazute in prezentul regulament;
(3) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 7.1 de mai sus;
(4) Participantul va asigura integritatea bonurilor de achiziție si le va pastra inscrise in promotie, fiind in mod expres prevazut ca deteriorarea in orice mod, va conduce la invalidarea castigului si, prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului;
(5) Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil inscris in promotie/prin email scris trimis la adresa de mail de pe care s-a trimis nr. de bon declarat castigator astfel:

(6) Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Promotie, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul contactarii telefonice sau prin adresa de mail la adresa campanii@provocareabrandurilor.ro , dupa cum urmeaza:

a. Castigatorul premiului cel mare:
- nume si prenume;
- CNP
- Serie, numar CI


Pentru a fi validati si a intra in posesia premiului, ei vor:
- trimite prin e-mail la adresa de e-mail mentionata de Organizator in momentul contactarii telefonice, o poza clara a bonului de achiziție participant care contine nr. de bon desemnat castigator.
- Predarea premiului se doreste a se realiza nu mai tarziu de 90 de zile lucratoare de la data validarii castigatorilor, dar aceasta durata se poate prelungi din motive ce nu tin de Organizator ci de primirea de catre acesta a autovehiculului ce urmeaza a fi acordat ca premiu (e.g. data de livrare a autovehiculelor Dacia Spring poate fi afectata de lipsa stocului la producator/vanzator).

b. Castigatorii premiilor saptamanale:
- nume si prenume ;
- CNP, serie, numar CI
- Adresa de livrare a premiului.
- Confirmarea ca este major si indeplineste conditiile de participare la Campanie, sub forma urmatoarei declaratii incluse in corpul e-mailului” “Subsemnatul ___(nume si prenume)__, in calitate de participant la campania promotionala “ Câștigă dintr-o îmbrățișare și hai prin țară la plimbare !” organizata de Kandia Dulce, declar ca sunt major si indeplinesc conditiile de participare la Campanie, conform Regulamentului acesteia. »
-
Pentru a fi validati si a intra in posesia premiului, ei vor:
- trimite prin e-mail la adresa de e-mail mentionata de Organizator in momentul contactarii telefonice, contact@magura.ro ,o poza clara a bonului de achiziție participant care contine nr. de bon desemnat castigator.

c. Castigatorii premiilor zilnice:
- nume si prenume;
- Adresa de livrare a premiului
- Confirmarea ca este major si indeplineste conditiile de participare la Campanie, sub forma urmatoarei declaratii incluse in corpul e-mailului” “Subsemnatul _(nume si prenume)___, in calitate de participant la campania promotionala “Câștigă dintr-o îmbrățișare și hai prin țară la plimbare!” organizata de Kandia Dulce, declar ca sunt major si indeplinesc conditiile de participare la Campanie, conform Regulamentului acesteia. »
Pentru a fi validati si a intra in posesia premiului, ei vor:
- trimite prin e-mail la adresa de e-mail mentionata de Organizator in momentul contactarii telefonice, o poza clara a bonului de achiziție participant care contine nr. de bon desemnat castigator.

Prin transmiterea de catre Organizator/Agentie a datelor personale de mai sus, participantii isi exprima consimtamantul pentru prelucrarea acestor date de catre Agentie si respectiv Organizator in scopurile declarate de acestia prin prezentul Regulament.

7.4.2 Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate in art 7.4.1. In cazul in care niciuna dintre rezervele nominalizate pentru un tip de premiu nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia organizatorului.
7.4.3. Anuntarea castigatorilor si a premiilor castigate se va realiza prin publicarea pe website-ul www.magura.ro, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii procesului de validare a castigatorilor. Sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art. 7.4.2. de mai sus, lista finala a castigatorilor promotiei (nume de familie si initiala) si a premiilor castigate va fi afisata pe site-ul www.magura.ro pana la data de 26.11.2021.


7.5. Intrarea in posesia premiilor:

Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.

7.5.1. Premiile zilnice vor fi expediate castigatorilor prin curier la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data validarii castigatorilor. Predarea premiilor se va face pe baza unui Proces Verbal de predare – primire.
7.5.2. Premiile săptămânale vor intra in posesia Castigatorilor prin curier la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data validarii castigatorilor. Predarea premiilor se va face pe baza unui Proces Verbal de predare – primire.
7.5.3. Premiul cel mare va intra in posesia Castigatorilor prin deplasarea câștigătorului la sediul Organizatorului (Șoseaua Viilor 20, București 050156), , ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor. Predarea premiului se doreste a se realiza nu mai tarziu de 90 de zile lucratoare de la data validarii castigatorilor, dar aceasta durata se poate prelungi din motive ce nu tin de Organizator ci de primirea de catre acesta a autovehiculului ce urmeaza a fi acordat ca premiu (e.g. data de livrare a autovehiculelor Dacia Spring poate fi afectata de lipsa stocului la producator/vanzator). Castigatorul va fi informat, dupa incheierea procedurii de validare, cu privire la modalitatea de intrare in posesie a premiului. Acesta va trebui sa fie detinatorul unui carnet de conducere sau sa se prezinte cu un insotitor detinator al unui carnet de conducere. In momentul predarii premiului, acesta va semna un proces verbal de predare-primire a premiului. Predarea premiului mare poate fi facuta in cadrul unui eveniment organizat, de catre Organizator, special pentru inmanarea premiului, eveniment in cadrul caruia se pot face fotografii sau se pot inregistra clipuri video. Inainte de organizarea evenimentului, castigatorul, daca este de acord, poate semna un acord/contract de cesiune a drepturilor de utilizare a numelui si imaginii sale, urmand ca materialele video/foto sa fie utilizate de Organizator in conformitate cu prevederile acordului incheiat. In cazul in care castigatorul nu este din Bucuresti, acesta va trebui sa se prezinte la data si ora stabilita de comun acord cu Organizatorul, in vederea inmanarii premiului, urmand ca sa ii fie acoperite cheltuielile de transport, in valoare de maximum 500 lei, pe baza prezentarii unui bon de carburant, bilet avion/tren/autocar.
7.5.4. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din motive ce nu tin de Organizator (inclusiv din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete).
Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului - verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.
7.5.5. In cazul in care premiile zilnice si, saptamanale , din motive independente de Organizator, nu pot fi livrate de catre curier sau sunt refuzate de catre castigatori, acestea raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
Castigatorii vor fi afisati pe site-ul campaniei www.magura.ro . Castigatorii premiilor zilnice, saptamanale si al premiului cel mare vor fi anuntati la adresele mentionate in campanie.

Art. 8 - Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate in aceasta Campanie (premiile saptamanale: Vouchere vacanta si marele premiu: o masina Dacia Spring) castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile Codului Fiscal aprobat prin Legea 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea SMS-urilor trimise, contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc).

Art 9 – Limitarea raspunderii

9.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
9.2. Organizatorii Promotiei nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor de achizitie cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Promotie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.
9.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia Organizatoului este definitiva.
9.4. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
1. bonurile de achizitie deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
2. lipsa de pe bonul de achizitie a produselor participante sau a nr. de bon;
3. SMS-urile trimise la alt număr de telefon decât 1819, înscrierea online pe un alt site decât www.magura.ro ce ar duce la neprimirea acestora de către Organizator;
4. SMS-urile sau inregistrarile online ce contin un nr. de bon scris gresit fata de cel de pe bonul de achizitie;
5. SMS-urile sau inregistrarile online trimise in afara perioadei promotiei mentionate mai sus;
6. SMS-urile care nu sunt expediate de pe un numar de telefon din retelele Orange, Vodafone, Telekom si RCS&RDS;
7. SMS-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
8. Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii;
9. Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea raspunde Participantului la promotie;
10. Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile, in legatura cu care s-au inregistrat nr. de bon online sau prin e-mail;
11. Conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate primului participant care a introdus codul pe www.magura.ro sau a trimis SMS-ul respectiv conținând nr. de bon desemnat castigator si poate face dovada achizitionarii produsului;
12. Lipsa produselor participante la promotie din stocul magazinelor;
13. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personale, codului inscris;
14. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
15. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor / premiilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;
16. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului - verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
17. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru faxurile ilizibile, pierdute, tardive, transmise la alt numar decat cel indicat, in cazul castigatorilor, ce va duce la imposibilitatea validarii acestora;
18. Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila, internet etc;
19. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului);
20. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Chrome vresiune minimă 8, Internet Explorer vers. minima 8, Mozilla versiunea minima 8.0, Opera 9), Sistem de operare minim Windows 10;
21. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.
Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa de livrare si numarul de telefon mobil).

Art. 10 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora si cazul fortuit

10.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit in acord cu prevederile Noului Cod Civil, sau inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.
10.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
10.3.Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.

Art. 11 - Imposibilitatea ridicarii premiilor

11.1 In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 12 – Litigii

12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
12.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Agentiei in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 13 - Alte Clauze

13.1. Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
13.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
13.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.

© 2021 Kandia-Dulce. All Rights Reserved.